BHT CLINIC Özel İstanbul Tema Hastanesi, kuruluşunun ilk yılında başvuru yaptığı JCI (Joint Commission International) Akreditasyon 7’nci edisyon standartlarına uyum göstermiş olup ilk denetiminde Kalite Belgesini almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk genel hastanedir.

Kuruluşundan itibaren “Sağlık İçin Güvenle” felsefesiyle çıkılan bu yolda kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden, doğaya, çalışana ve hastaya verilen değeri her zaman ön planda tutarak sağlık bakım hizmetlerini sürdürmektedir.

Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden, çevreye ve insana verilen değer her zaman ön planda tutulmuştur. Proje ve inşaat aşamasından itibaren JCI standartları göz önünde bulundurulmuş, hiçbir ağaç kesilmemiş, hiçbir ölümlü/uzuv kayıplı iş kazası yaşanmamış ve hiçbir canlıya zarar verilmemiştir.

JCI (Joint Commission International) Misyonu

Joint Commission International’ın (JCI) misyonu; sağladığı eğitim, yayın, danışmanlık ve değerlendirme hizmetleri aracılığıyla uluslararası camiada sunulan bakımın güvenliğini ve kalitesini iyileştirmektir.

JCI (Joint Commission International) Nedir?

Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI ( Joint Commission International) Akreditasyonu Nedir?

JCI akreditasyonu, sağlık kuruluşunun hasta bakım ve sağlık hizmeti kalitesinin artırmak ve kuruluşa yol göstermek amacı ile önceden belirlenmiş ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi sürecidir.

JCI Akreditasyonu’nun Avantajları:

 • Tüm hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ortak bir hizmet sunulması sağlanır.
 • Tedavi hizmeti sunumunda multidisipliner bir bakım planı oluşturulması desteklenir ve denetlenir.
 • Hasta ve çalışan güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi sağlanıp tehlikeler azaltılır.
 • Periyodik olarak klinik ve yönetsel risk ölçümleri ile meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilmesi, önlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir ve bunların karşılanması sağlanır.
 • Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.
 • En yüksek kalite ve teknolojik ekipman ile doğru zamanlarda etkin hizmet verilmesi sağlanır.
 • Kurumun tüm alanlarında aynı yüksek kalitede hizmet verilmesi temin edilir.
 • Hasta ve ailesi, hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir, doğru ve yerinde hizmet sunulması sağlanır.

JCI Standartları (7. Edisyon 1.Ocak.2021 itibariyle 3 yıl)

JCI akreditasyon standartları aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur ve hastaneyi bütün olarak ele alır.

 • Akreditasyon Katılım Gereklilikleri
 • Akreditasyon Katılım Gereklilikleri (APR)
 • Hasta Odaklı Standartlar
 • Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri (IPSG)
 • Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği (ACC)
 • Hasta Odaklı Bakım (PCC)
 • Hastaların Değerlendirilmesi (AOP)
 • Hastaların Bakımı (COP)
 • Anestezi ve Cerrahi Bakım (ASC)
 • İlaçların Yönetimi ve Kullanımı (MMU)
 • Sağlık Kuruluşu Yönetim Standartları
 • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (QPS)
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (PCI)
 • Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme (GLD)
 • Tesis Yönetimi ve Güvenliği (FMS)
 • Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi (SQE)
 • Bilgi Yönetimi (MOI)
Haziran 19, 2021
Bizden Haberler