BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nde kanser tedavisi ve cerrahisi alanında erken tanı ve etkin tedaviye olanak sağlayan tıp teknolojileri kullanılmaktadır.

Kanser Tedavisi ve Kanser Cerrahisi’nde Dünya Standartları

 • MR LINAC
 • TOMOTERAPİ
 • BRAKİTERAPİ
 • CYBERKNİFE

Kanser cerrahisi alanında multidisipliner bir anlayış ile hizmet veren hastanemizde radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanları bir arada çalışmaktadır.

 • Medikal Onkoloji
 • Nükleer Tıp (Pet-CT)
 • Onkolojik Cerrahi

MEDİKAL ONKOLOJİ

Medikal Onkoloji bölümümüzde kanser tedavisi için kişiye özel kemoterapi ünitesi, tümör konseyi, girişimsel radyoloji ile ortak uygulanan tedaviler, immünoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

Kemoterapi

Tüm organ kanserlerinde adjuvan, neo-adjuvan ve primer kemoterapiler.

Hedefe Yönelik Tedaviler

Bazı kanserlerde (akciğer, meme, kolon, böbrek, yumurtalık ve cilt tümörleri vb) hedefe yönelik akıllı ilaçlarla tedaviler.

İmmünoterapiler

Bağışıklık sistemini uyararak tümöre karşı etkin tedaviler (örneğin malign melanom, akciğer ve böbrek tümörlerinde).

Girişimsel Radyoloji ile ortak uygulanan tedaviler

Kemoembolizasyon (TAKE), Radyoembolizasyon (TARE), Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Tümör Konseyi

Deneyimli akademik kadro tarafından haftada bir gün multidisipliner tümör konseyi toplantılarında hastalar için en uygun tedavi kararları alınmaktadır.

PET-CT

PET/CT NEDIR?

Günümüzde kanserin tanısında ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan en gelişmiş yöntem olan PET/CT, iki teknolojinin birleşiminden oluşmaktadır. PET (Positron Emmission Tomograph) hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken, CT de anatomik veri sağlamaktadır. Tek seansta hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomisi üç boyutlu olarak görüntülenirken, ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir. Bu şekilde, hastanın durumu hakkında en iyi bilgi elde edilebilir ve özellikle kanser hastalarında en doğru tedavi sekline karar verilmektedir. Nükleer Tıp Bölümümüzde bulunan PET/CT cihazı ile küçük tümörler bile kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Nükleer Tıp Bölümü’nde bulunan Gamma Kamera cihazı ile tüm rutin sintigrafik incelemeler ve SPECT tetkikleri yapılmaktadır.

PET/CT’nin tek basına PET’ten farkı nedir?

PET tarayıcılar tümör odaklarının metabolizmasını ve küçük tümörleri belirlemektedir. Ancak CT bileşeni olmadığında bunların tam olarak nerede olduğunu göstermek konusunda yetersiz kalır. Ayrıca, PET/CT cihazları, PET cihazlarına göre belirgin seviyede hızlıdır ve kapalı yer korkusu olan hastalar için geniş olarak tasarlanmıştır.

PET/CT hangi hastalıkların tespitinde ve tedavisinde kullanılır?

 • PET/CT, onkolojik hastalıkların teşhisinde, evrelendirilmesinde (yaygınlıgının belirlenmesinde) ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde,
 • Nöroloji alanında epilepsi (sara) odaklarını doğru biçimde belirlenmesinde,
 • Alzheimer gibi hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesinde kullanılır.

Radyoterapi planlaması kanser tedavisi sonucunu nasıl etkiler?

Dünyada altın standart haline gelmiş radyoterapi planlaması PET/CT cihazı ile daha doğru yapılabilir. Bu şekilde hedef tümör dokusu daha net olarak tanımlanıp, tümör bölgesi daha etkin biçimde ışınlanabilir. Çevrede bulunan normal dokuların hasara uğraması en az seviyeye indirgenir.

PET/CT nasıl uygulanır?

Hastalara ilaç enjekte edildikten sonra, kanserli hücrelerin bu ilacı emmeleri için 45 dakika ile 1 saat arası bir süre beklenir. Bu süre dolduğunda hastanın taraması sırt üstü yatar pozisyonda, 15-25 dakika içerisinde yapılır.

ONKOLOJİDE UZMANLIK SİZİNLE!

Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden biridir. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan onkolojik cerrahi, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahiptir. Onkolojik cerrahi uygulamaları, bu alanda eğitim almış genel cerrahi doktorları tarafından uygulanmaktadır.

ONKOLOJİK CERRAHİ BÖLÜMLER

 • ÇENE CERRAHİSİ / PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
 • BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ
 • ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ
 • EL CERRAHİSİ
 • GENEL CERRAHİ
 • GÖĞÜS CERRAHİSİ
 • GÖZ CERRAHİSİ
 • JİNEKOLOJİK CERRAHİ
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİ
 • ORTOPEDİK VE TRAVMATOLOJİK CERRAHİ
 • ÜROLOJİK CERRAHİ
Temmuz 23, 2019
BLOG