Görüntüleme Teknolojileri – Hasta Dostu Teknolojiler

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Radyoloji Merkezi’nde kullanılan düşük doz ile yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sağlayan, hasta dostu teknolojiler kullanılmaktadır. Böylece ek çekim ihtiyacı ortadan kalkmakta, hastalıkların erken tanısı mümkün olmakta ve cerrahi girişimlere duyulan ihtiyaç azalmaktadır. 

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNDE DÜŞÜK DOZ, YÜKSEK EMNİYET ve HASTA DOSTU TEKNOLOJİ

Görüntüleme Teknolojileri – 3 Tesla MR

3 Tesla Manyetik Alan ve 128 Kanal ile Tüm Vücut MR

 • 3 Tesla manyetik alan gücü ve 128 kanallı sinyal verimi ile MR sırasında daha hızlı/daha yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sağlanmaktadır.
 • Çekim sırasında “sessiz” denebilecek kadar az gürültü seviyesi ile pediyatrik ve seçilmiş vakalarda anestezi ihtiyacı ortadan kalkmakta veya azalmaktadır.
 • 70 cm. magnet tünel genişliği, film izleme ve müzik dinleme olanakları ile özellikle klostrofobik hastalara geniş konfor alanı sunulmaktadır.
 • Sentetik MR sistemi ile tek seferde çoklu sekans alımı sağlanmakta, böylelikle ek çekim ihtiyacı azalmaktadır.
 • Hareketli anatomilerde veya hareketsiz durmayı başaramayan hasta grubunda yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi elde edilmektedir.
 • Cihazda bulunan görüntü değerlendirme yazılımları ile tetkiklere yönelik tanı desteği sağlanmaktadır.
 • MR’da veri toplayıcı olarak kullanılan ve hastanın üzerine serilen ağır koiller yerine battaniye görünümlü taşınabilir ve katlanabilir hafiflikte koiller kullanılmaktadır.

3 Tesla MR’ın kullanıldığı alanlar:

 • Nörolojik patolojiler: anatomik ve fonksiyonel hastalıklar,
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları,
 • Kardiyolojik patolojiler,
 • Onkolojik patolojiler,
 • Gastrointestinal patolojiler,
 • Obstetrik jinekolojik ve fetal patolojiler,
 • Vasküler patolojiler,
 • Ürolojik patolojiler,
 • Mr kılavuzluğunda girişimsel işlemler,
 • Meme patolojileri.

256 Kesit Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 • Konvansiyonel dedektörlü sistemlere göre 1 rotasyonda 2,5 kat fazla veri toplanmaktadır.  
 • Tomografi sırasında mümkün olabilen en düşük doz ayarı ile en yüksek görüntü kalitesi elde edilmekte (uzaysal çözünürlükte 0,23 mm’ye kadar inebilen özgün teknoloji), pediyatrik vakalarda düşük doz çekim protokolleri uygulanmaktadır. 
 • Vücut bölgesi ve tüm vücut anjiyografisi saniyeler içinde taranabilmektedir.
 • Spektral tarama yapabilen bilgisayarlı tomografi sistemi ile doku karakterizasyonu yapılabilmektedir. (101 ayrı enerji seviyesinde)
 • 3D doz modülasyonu ile hastanın vücut yapısına uygun en düşük doz uygulaması otomatik olarak seçilmektedir.
 • Spektral görüntüleme tekniği sayesinde daha az dozda kontrast ilaç kullanılmakta, ilaçlı görüntülerden ilaçsız görüntüler sanal olarak ayrılarak ek çekime gerek kalmamaktadır.
 • Metal protezli hastalarda çekim sırasında görüntü bozulması olmamaktadır.

Dijital Mamografi

 • Meme sıkıştırması hasta kontrolündeki kumanda ile yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar kadınların elinde kumanda olduğu zaman meme sıkıştırma uygulamasını çok daha üst düzeylere çıkarabildiklerini göstermektedir.
 • 3 boyutlu tomosentez teknolojisi kullanılmakta, çok küçük tümörlere bile erken tanı konabilmektedir. El edilen net sonuçlar sayesinde ek çekim, biyopsi ve cerrahiye duyulan ihtiyaç azalmaktadır.
 • Silikon protezli hastalar için özel çekim ayarı bulunmaktadır.
 • 3 boyutlu tomosentezli sistemler arasında FDA (U.S. Food and Drug Administration) onaylı en düşük hasta dozuna sahip cihazdır.
 • Hasta dostu tasarımı oturarak çekim yapılmasına olanak sağlarken, yatarak veya oturarak da meme biyopsisi alınabilmektedir.
 • Tanı aşamasında bilgisayar destekli tanı yazılımları kullanılmaktadır.

Anjiyografi

 • Yüksek çözünürlükteki görüntü değeri ile düşük dozda anjiyografi yapılmaktadır.
 • Küçük damarlar yüksek kalitede görüntülenmekte ve bu doğrultuda uygun tedavi planlanmaktadır.
 • Cerrahiye alternatif etkin tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.
 • Hastanın cerrahi öncesi planlamasında ve cerrahi sonrası kontrollerinde etkin olarak kullanılmaktadır.
 • HCF (High contrast fluoro) özelliği ile fazla kilolu hastalara da anjiyografi uygulanabilmektedir.

Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı

 • 10 yıllık öngörü ile kırık riski analizi yapılabilmektedir.
 • Özel dedektör ve ileri yazılımlar ile standart çekimlerde düşük doz kullanılmaktadır.
 • İç organlardaki yağlanmanın kütle ve hacim hesaplaması yapılabilmektedir.
 • Pediyatrik kemik ölçümlerinde de kullanılmaktadır.

Dijital Röntgen ve Floroskopi

 • Tam otomatik Skolyoz incelemeleri yapılabilmektedir.
 • Görüntülemede yüksek çözünürlük (100 mikron) elde edilmektedir.
 • Dual enerji ile kemiklerin örttüğü organlar değerlendirilebilmektedir.
Temmuz 15, 2019
BLOG