• Hasta Hakları Bölümü, sizlerden gelen öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Şikâyetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Hasta Hakları Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.

• Şikâyet, istek ve önerilerinizi hasta hakları birimimize yüz yüze görüşme, telefon, e-mail, web sitesi, anket ve dilekçe aracılığıyla iletebilirsiniz.

• Ayrıca hizmetlerimizle ilgili görüş ve şikâyetlerinizi hasta katlarında ve poliklinik bankolarında bulunan memnuniyet anket formunu doldurarak iletebilirsiniz.

• Şikayet/ önerileriniz kayıt altına alınır, ilgili departman yöneticileri ile değerlendirilir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak amacıyla iyileştirmeler yapılır.

• Şikâyetlerin sonucu, belirtilen süre içinde Hasta Hakları Birimi tarafından sizlere geri bildirimi yapılır.

• Hastanemiz, yasa, yönetmelik ve yönergeler nedeniyle çözülemeyecek şikâyetleri, çözümü araştırılmak üzere bir üst makama iletilir.

• Her türlü görüş/öneri ve memnuniyet bildirimleriniz için; info@bhtclinic.com.tr adresimize yazabileceğiniz gibi web sitemizin Online Hizmetler modülünde “Öneri/Görüş Bildirme” sekmesinden de bize görüşlerinizi iletebilirsiniz.

• Ayrıca BHT CLINIC Özel İstanbul Tema Hastanemiz içerisinde mevcut olan Hasta Hakları Birimine yüz yüze görüşmek ve görüş bildirmek için başvurabilirsiniz. Hizmet kalitemizi artırmaya yönelik iletmiş olduğunuz görüşleriniz için teşekkür ederiz.

Bunların dışında Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tarafımıza gönderilen bilgilendirme mesajı şu şekildedir:

İl  Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında 23.1 12003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğin 10. Maddesinin (c) fıkrasında “İnsan haklarına ilişkin İhbar, dilek, talep ve önerisi olan kişilerin, insan hakları kurullarına başvurularını kolaylaştırmak için elektronik mektup adreslerini halka duyurmak” şeklinde yer alan ifadesi gereği hastalarımızın başvuruları teknolojik imkânlardan yararlanarak kolay bir şekilde elektronik ortamda da yapabilmelerini sağlamak amacıyla İlçe İnsan Hakları Kurulu Başkanlığımıza ait e-posta adresi aşağıda gönderilmiştir:

E-posta: kucukcekmeceinsanhaklari@istanbul.gov.tr

Görüş ve önerileriniz için Hastanemizin Hasta Hakları Birimine başvurabilirsiniz.