AMACIMIZ

BHT CLINIC Kalite Yönetim Sistemi olarak;  Joint Commission International (JCI) Akreditasyon Standartları ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları(SKS) kapsamında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Sağlık için Güvenle felsefemiz doğrultusunda hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini temel alarak hizmetin kaliteli sunulmasında öncü adımlarla ilerlemek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

KALİTE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK;

  • Kalite Yönetim sistemi için gerekli olan tüm süreçlerin verimli bir şekilde oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamakta,

Düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmekte,

Öz değerlendirme sonuçları doğrultusunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmekte ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak yol gösterici adımlarla süreçlerin takibini gerçekleştirerek ilerlemekteyiz.

  • Kurumsal amaç ve hedeflerimizi tüm süreçlere dâhil ederek, hastalarımızın ve çalışanlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi doğrultusunda görüşlerini alarak verimliliğimizi artırmak öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır.
  • Yürürlükte bulunan standartların takibini gerçekleştirerek, güncel değişiklikleri gözlemleyerek ve standartlara uyumun güncel kalması doğrultusundaki tüm süreçler için gerekli aksiyonları almaktayız.

BHT CLINIC Özel İstanbul Tema Hastanesi Kalite Yönetimi Müdürlüğü olarak tüm süreçlerimizdeki önceliğimiz güvenli, verimli ve kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamaktır.