Koronavirüs sonrası ortaya çıkan akciğer lekeleri (Pulmoner nodüller) erken dönemde akciğer kanserine yol açmaz. Ancak ilerleyen dönemlerde akciğer kanserine zemin oluşturabilir. Akciğerlerimizde enfeksiyon sonrası skar dokusu gelişir. Bu doku üzerinden bazı akciğer kanser tipleri sık oluşmaktadır.  Bu hastalarımızı radyolojik takibe almaktayız.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan akciğer lekeleri neden çok önemlidir?

Koronavirüs sonrasında akciğer lekeleri (Nodüller) oluşabilmektedir. Bunlar akciğer kanseri başlangıcında lekelere çok benzemektedir. Akciğerde lekeler kanser mi yoksa koronavirüs sekeli mi? Ayırımını yapmak çok önemlidir. Çünkü erken döneminde tespit edilen akciğer kanserinde  tam şifa sağlayabiliyoruz.  

Akciğer kanseri vakaları koronavirüs döneminde neden daha sık görülmektedir?

Tam şifa sağlanan akciğer kanserleri vakaları, erken dönem de tespit edilendir. Tomografileri ile saptanır. Koronavirüs nedeniyle hastalarımıza tomografi çektirmek zorunda kaldık. Akciğer kanserini erken evrede çok daha fazla sayıda saptadık. Akciğer kanseri vakalarının sayısının artması geç dönemde ortaya çıkan hastalığın erken dönemde saptanmasından kaynaklanmıştır.

Sigara kullanıcıları koronavirüs açısından riskli bir gurup mudur?

Sigara kullanıcıları koranavirüs açısından riskli gruptur. Özellikle KOAH ve astım gibi kronik hastalarda komplikasyon görme oranı daha yüksektir. Tedavi süreçleri daha uzun ve zordur.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan nodüllerde kanser tanısı nasıl konulur?

İyi veya kötü huylu nodül arasında ayrım yapmak için akciğer grafisi, tomografi, PET  ve özellikli vakalarda MR faydalı olmaktadır. Radyolojik tetkikler sonrası nodülün şekli ve boyutu incelenir.  Nodülün kanser olup olmadığı konusunda fikir elde edilir. Akciğer grafisi öncelikle çekilebilir. Ancak yetersiz kalabilir. Tomografi tarama testlerinde daha faydalıdır. Lezyon ilk incelemede ciddi kanser şüphesi oluşmuş ise hasta PET ile değerlendirilmelidir. PET bize ihtiyacımız olan ek bilgileri de veriri. Örnek hastalığın yayılıp yayılmadığını tespit edebiliriz.
PET sonucunda da akciğer kanseri riski yüksek görülüyorsa tanısal girişim yapılır. Biyopsi alınıp patolojik incelemeye gönderilir. Akciğerlerdeki nodülün kesin tanısı patolojik inceleme sonrası konulabilmektedir.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan nodüllerim var.  Takibini nasıl yaptırmalıyım?

Akciğer nodüllerinin düzenli takibi çok önemlidir. Özellikle yüksek kanser riskli hastalarda bu takip daha önem arz etmektedir. Sigara kullanan, ailesinde akciğer kanser hikayesi olan, 50 yaş üzeri ve erkekler hastalar risk grubunda yer almaktadır. Uzman bir hekime müracaat edildiğinde belli aralıklarla size takip önerecektir.

Doç. Dr. Orhan YÜCEL

Şubat 4, 2022
| Göğüs Cerrahisi