Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde 0-15 yaş grubu çocukların tüm cerrahi sorunlarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. İdrar yolu hastalıkları (böbrekte büyüme, böbreğe reflü,  böbrek çıkışı darlıkları, mesane hastalıkları, gece ve gündüz çiş kaçırma ), genital bölge hastalıkları (kasık fıtığı, inmemiş testis ve penis anomalileri, Peygamber sünneti), karın içi organlarla ilgili cerrahi hastalıklar (apandisit, bağırsak düğümlenmesi, karın ağrısı, karaciğer hastalıkları), yeni doğan dönemi cerrahi anomalileri (yemek borusu yokluğu, doğumsal barsak tıkanıkları, anüs yokluğu)  takip ve tedavisi bu bölümün ilgi alanı içindedir. 

Çocukları ilgilendiren cerrahi hastalıklar kendine özgü tedavi yaklaşımı gerektirdiği için bu hastalar çocuk cerrahisi uzman hekimlerince tedavi edilmektedir.  

Yenidoğanların Doğumsal Anomalileri / Tümörleri:

• Özofagus Atrezisi ve Trakeo- Özofaged Fistüller

• İntestinal Atrezi ve Stenozler

• Diafragma Hernisi

• Kasık Fıtıkları

• Anorektal Malformasyonlar

• Malrotasyonlar

• Hemanjiyomlar

• Lenfanjiyomlar

• Toraks ve Batın Tümörleri

• Barsaklara Ait Ameliyat Gerektiren Hastalıklar

• Hidrosel, Apendisit, Göbek Fıtığı, Kabızlık

• Çocukların Ürolojik Hastalıkları ve Ameliyatları

• Böbrek Tümörleri

• Renal Pelvis ve Üreter Darlıkları

• Mesanenin Nörolojik ve Doğuştan Bozuklukları

• İnmemiş Testis

• Penis Gelişim Kusurları (Hipospadias, Epispadias)

Çocuk Cerrahisi Hekimlerimiz