Çocuk Kardiyolojisi bölümü; fetal (doğum öncesi) dönemden başlayarak yenidoğan, süt çocuğu, adolesan ve hatta genç erişkinlik dönemlerini kapsayan doğuştan/edinsel kalp hastalıkları ile ilgilenen, tanı, takip ve tedavisini üstlenen bilim dalıdır.

Çocuk Kardiyolojisi Tanı ve Tedavi Teknikleri

Kliniğimizin Çocuk Kardiyoloji bölümünde aşağıdaki tetkik ve tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

 • Çocuk EKG
 • Çocuk Ekokardiyografi ve Renkli Doppler Uygulaması (Kalp Ultrasonu)
 • 24 Saat Ritim Holter
 • 24 Saat Tansiyon Holter
 • Efor Esti (Eforlu EKG, Treadmill Testi)
 • Kalp ve Damar Kateter Anjiografi İşlemleri
 • Çocuk Kalp Cerrahisi Ameliyatları

Çocuklarda Kalp Hastalıkları Belirtileri

 • Üfürüm
 • Göğüs Ağrısı
 • Morarma
 • Bayılma
 • Çarpıntı

Çocukluk çağlarında kalp hastalıkları, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi için https://bhtclinic.com.tr/saglik-rehberi/cocuk-kardiyolojisi/cocukluk-cagi-kalp-hastaliklari/ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Ne Zaman Çocuk Kardiyolojisi Bölümüne Başvurmak Gerekir?

 • Yenidoğan ve erken süt çocuğu döneminde kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için şikayet veya bulgu ortaya çıkmasını beklenmeden kontrol amaçlı olarak,
 • Muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması halinde,
 • Göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma, çabuk yorulma, morarma gibi kalp hastalıkları ile ilgili olabilecek şikayetlerin olması halinde,
 • Eklem ağrısı/şişliği, kızarıklık gibi durumlarda kalp romatizması olasılığının araştırılması,
 • 5 günden uzun süren ateş ve döküntü, el-ayak içlerinde kızarıklık, dudaklarda kızarıklık ve çatlama vb bulguların eşlik ettiği durumlarda kalp damarlarında genişleme olup olmadığının kontrolü,
 • Spor katılımı öncesi kalp hastalıkları açısından tarama yapılması ve aktif spor yapılıyor ise en az yılda bir kez kontrol,
 • Ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü olması durumlarında (yukardakilerle sınırlı olmamak kaydıyla) çocuk kardiyoloji bölümüne başvurmak gerekir.