Çocuk Psikiyatrisi

Çocuk Psikiyatrisi bölümümüzde 0–18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin duygusal, davranışsal ve bilişsel problemleri değerlendirilmektedir. Bu problemlerle ilgili psikiyatrik tedaviler hem ilaçsız (psikoterapi) hem de gerektiğinde ilaçlı (farmakoterapi) olarak yürütülmektedir.  

Kliniğimizde uygulanan başlıca terapi ve tedavi yöntemleri ise Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Hipnoz, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), Oyun Terapisi, Aile Terapisi ve İlaç Tedavileri’dir

Tanı ve Tedavi Alanları

 • Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Atipik Otizm ve Asperger Sendromu)
 • Konuşma Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlükleri (Okuma, Yazma, Matematik)
 • Davranış Bozuklukları
 • Çocukluk Çağı Duygu Durum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
 • Kaygı Bozuklukları (Korkular, Okul Fobisi, Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Panik Atak)
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Deri Yolma ve Saç Koparma (Trikotillomani)
 • Tik Bozuklukları (Motor ve Vokal Tikler, Tourette Sendromu)
 • Dışa Atım Bozuklukları (İdrar ve Kaka Kaçırma)
 • Erken Başlangıçlı Şizofreni
 • Cinsel Kimlik Bozukluğu ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları (Yeme Sorunları, Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza, Obezite)
 • Alkol-Madde Bağımlılığı
 • Bilgisayar, Internet ve Akıllı Telefon Bağımlılığı
 • Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Sorunları
 • Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
 • Aile İçi Sorunlar (Boşanma, Ev içi şiddet)
 • Kardeş ve Yaşıt İlişki Sorunları (Kardeş Kıskançlığı, Akran Zorbalığı)
 • Koruyucu Aile ve Evlat Edinilen Çocuklar ve Ailelerinin Sorunları
 • Çocuk İstismarı ve İhmal (Fiziksel, Duygusal, Cinsel istismar)
 • Travma ile İlişkili Bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çoğul Kişilik Bozukluğu)
 • Ölüm ve Yas

Psikiyatrik problemlerin tanısında yardımcı ölçekler ve psikolojik testler uygulanmaktadır.

 Bunlar başlıca;

 • Gelişimsel Testler (AGTE ve Denver II)
 • WISC-R (Wechsler Çocuk ve Ergenler için Zekâ Testi)
 • Moxo Dikkat Testi
 • CNSVS Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Rorschach Testi
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Değerlendirme Ölçeği
 • Davranış Bozuklukları Ölçeği
 • Conners Derecelendirme Ölçekleri
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirti Ölçeği
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • CARS Otizm Derecelendirme Ölçeği
 • ABC Otizm Davranış Kontrol Listesi
 • Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Ölçekleri
Çocuk Psikiyatrisi Hekimlerimiz