BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi El Cerrahisi ve Mikrocerrahi bölümünde; el, el bileği, dirsek ve kol ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavileri alanlarında uzmanlaşmış hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

El Cerrahisi nedir?

El cerrahisi ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalının alt dalıdır. El cerrahisi vücudumuzda el, kol ve parmaklar dahil olmak üzere omuzdan parmak ucuna kadar olan bölgedeki tüm hastalıkların tedavisi ve cerrahisini kapsayan bir branştır.

Ellerimiz hareket sisteminin en fonksiyonel bölümüdür. Hastalıklara ve yaralanmalara karşı korunmasız, açıkta olmaları el ile ilgili hastalıkların sık görülme nedenlerinin başında gelir. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından tedavi edilmeleri çok önemlidir.

El Cerrahisi Tanı ve Tedavi Alanları

 • El ve Parmak Kopmaları
 • Tendon ve Sinir Yaralanmaları
 • Parmak Kırıkları
 • El Tümörleri
 • Doğumsal El ve Parmak Anomaliler
 • Sinir Sıkışmaları
 • Doğuştan veya Yaralanma Sebepli El ve Kol Felçleri

El Cerrahisi Hastalıkları Nelerdir?

1) El, El Bileği ve Önkol Yaralanmaları

a. Parmak ve Uzuv Kopmaları

Parmak, el, önkol, kol, ayak, bacak kopmaları bu bilim dalının ilgi alanlarındandır.

Kopmaların yerine takılmasında başarılı olunması;

 • Kopmanın nasıl gerçekleştiği: Temiz ve düzgün kesilerden, ezilme, ezilerek/çekilerek kopmalara, kirli yara/yanıklara kadar farklı yaralanma tipleri,
 • Kopma anından replantasyona, kanlanmanın sağlanmasına kadar geçen süreye,
 • Kopan parçanın doğru taşınmasına bağlıdır.

b. Atardamar, Sinir ve Tendon Yaralanmaları

Damar kesileri; kanama nedeni olmalarının yanı sıra, dokuya kan gitmemesi sonucunda doku ölümü (nekroz) tehlikesi de oluşturur. Sinirler ise, hareket komutlarını iletip duyuları taşır. Tendonlar kasların gücünü kemiklere aktarıp hareketin oluşumunu sağlar. Bu dokuların kısmi ve tam kesileri cerrahi olarak tamir edilir.

c. Kırık ve Çıkıklar:

El Cerrahisinin alanına üst ekstremitenin tüm kırıkları girmektedir. El, el bileği, önkol ve dirseğin kırık/çıkıkları, bağ kopmaları, kol kemiğinin kırıkları bunların içindedir. Kırığın şekline, hastanın yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak alçı, kapalı düzeltme veya cerrahi yöntemler ile tedavi edilir.

2) Sinir ve Tendon Sıkışmaları

a. Karpal Tünel Sendromu

El bileği seviyesinde median sinirin çeşitli nedenlerle sıkışması sonucu oluşur. Ağrı, ilk üç parmakta ve 4. parmağın bir kısmında uyuşma/his kusuru olur. İleri dönemde; parmaklarda güç kaybı, nesneleri elinden düşürme bulguları ortaya çıkar. Tedavisinde; ilaç, atelleme, lokal enjeksiyonlar, fizik tedavi ve cerrahi yöntemlere başvurulur.       

b. Ulnar Oluk Sendromu

Bu kez ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması söz konusudur. Uyuşma 4. ve 5. Parmaklardadır. Tedavisi karpal tünel sendromunda kullanılan yöntemlerle olur.

c. De Quervain Hastalığı

El bileği seviyesinde başparmağı kaldıran tendonların sıkışması sonucunda olur. Şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar ve doğum sonrası dönemde sıklıkla görülür. İlaç ve atel tedavisi yetersiz kalırsa cerrahi olarak serbestleştirme uygulanır.

d. Tetik Parmak

Parmakların bükücü tendonlarının avuç içine bağlanırken kalınlaşarak sıkışmaları sonucunda olur. Parmak hareketlerinde takılma ve ağrı vardır. Yine ameliyatsız ve ameliyat ile tedavi yöntemleri vardır.

e. Diğer

Bunların dışında sinir ve tendonlar başka seviyelerde de sıkışabilirler.

3) El ve Üst Ekstremitenin Tümör ve Tümör Benzeri Oluşumları

a. Tümör Benzeri Oluşumlar

 • En sık görüleni “ganglion” adı verilen, el bileği, tendon kılıflarında oluşan kistlerdir. Ultrasonografi veya MR ile tanısı konulur. Ağrı yaptıklarında ilaç tedavisinden fayda görse de cerrahi olarak çıkarılmaları önerilir.   
 • Palmo-plantar fibromatosis (Dupuytren Hastalığı): Avuç içi ve ayak tabanında görülür. Bağ dokusu içinde yayılarak dokuda büzüşmeye, parmakların açılamayacak şekilde kasılmasına neden olabilir. Lokal enjeksiyonlar ve minimal cerrahi yöntemlerle giderilmeye çalışılır. İleri olgularda cerrahi olarak temizlenmesi gerekir.

b. İyi Huylu Tümörler:

 • Kemik ve yumuşak dokuda görülen kistler, tendon kılıfının dev hüzreli tümörü, damar ve sinir kılıfı kaynaklı benign tümörler bunlardandır. Klinik ve radyolojik tanıyı takiben biyopsi ve patolojik inceleme ile kesin tanının konulması, sonrasında nihai cerrahi girişimle kitlenin alınması gerekir.

c. Kötü Huylu Tümörler

 • İskelet sisteminin diğer kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörleri gibi tedavi edilmeleri gerekir. Multidisipliner yaklaşımla gidilmeli, el cerrahisi ve ortopedik onkoloji birlikte çalışmalıdır.

4) Romatizmal, Yangısal ve Enfeksiyöz Hastalıklar

 • Romatizmal hastalıkların en çok görüldüğü eklemler el ve el bileği eklemleridir. Romatoloji ve Fizik Tedavi Uzmanlık alanlarının konusu olmakla birlikte ilerlemiş deformitelerde cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
 • Romatizmal nedenler dışında kronik yorgunluk ve mikroorganizmalar da artrit ve tendinit etkenleridir.

5) Doğumsal Anomaliler ve Doğum Yaralanmaları

Vücudumuzun diğer yerlerinde olduğu gibi el ve üst ekstremitede de sıklıkla doğumsal anomaliler görülmektedir. Gebeliklerin sıkı takibi sayesinde sıklıkları azalmış olsa da tamamen engellenmeleri mümkün olmamaktadır. Çok parmaklılık (polidaktili), yapışık parmaklılık (sindaktili), kemiklerin birbirine yapışık olması (sinostoz), kompleks anomaliler bunlardandır. Çoğunlukla cerrahi müdahaleye gereksinim vardır.

Zorlu doğumlar sırasındaki yaralanmaların en sık görüleni köprücük kemiği kırığıdır. Çoğunlukla sorunsuz iyileşir. Diğer kemiklerde de kırıklar görülebilir. Koltuk altındaki sinirlerin hasarı kolun ve elin belirli kısımlarında felçle kendini gösterir. Ameliyat ve fizyoterapi yöntemleri ile tedavisine çalışılır.

El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Hekimlerimiz