Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde akciğer hastalıkları ile ilgili şikayetler ile (öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi) başvuran hastaların muayenesi, tanısı ve ileri tetkiki, akciğer kanseri tanı ve tedavisi, KOAH tanı ve tedavisi, solunum fonksiyonları ölçmeye yönelik SFT, alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi, sigara bırakma tedavisi, ileri tetkik gerektiren hastaların yatışı, tüm bronkoskopi işlemleri, EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) eşliğinde biyopsi işlemleri yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Hekimlerimiz