Hematoloji Bölümü Nedir?

Hematoloji, kanda oluşan tüm hastalıklar ile ilgilenen bilim dalıdır. Dahiliye bölümünün yan dallarından biri olan Hematoloji bölümü, kan oluşumunda rol oynayan organların hastalıklarıyla ilgilenir.