Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüzde erişkin ve çocuk kalp ameliyatları uzman hekimlerce ve multidisipliner anlayış ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle çocuk kalp ameliyatlarında kalp kapak ve rekonstrüksiyon ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi:

 • Çocuk hastalarda küçük kesiler (4-5cm) ve minimal invazif yöntemler ile (koltuk altından) kalp ameliyatları
 • Kalp deliklerinin kapatılması
 • Kalp kapağı tamir ve değişim ameliyatları
 • Kalp tümörü ameliyatları
 • Kalbin içindeki darlıklar, damarlardaki daralmalar ve bunların tekrar ameliyatları
 • Pil takılması
 • Konduit (kapaklı damar) değişimleri
 • Yüksek akciğer basıncı sebebiyle ECMO tipi yardımcı dolasım sistemlerinin uygulaması
 • Fontan tipi ameliyatlar

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi:

 • Koroner bypass ameliyatları (klasik yöntemle ya da kalbi durdurmadan yapılan ameliyatlar)
 • Koroner bypass da tam arteryel revaskülarizasyon (bacak toplar damarı kullanılmadan)
 • Küçük kesiler ile damar çıkarılması (kol ve bacaktan)
 • Aort ve Mitral kapak cerrahisi
 • Tüm kalp kapakları değişim ameliyatı
 • Kalp tümör ameliyatları
 • Kalp zarı ameliyatları
 • Büyük damarların ( Diseksiyon ve Anevrizma ) patolojilerinin cerrahi ve anjiografik yöntemlerle tedavisi
 • Her türlü anevrizma ameliyatları (Sol Ventrikül, Aort)
 • Pil takılması
 • Periferik arter ve toplardamarın (Varis) cerrahi veya kapalı yöntem tedavisi
Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimlerimiz