Kardiyoloji; kalp ve damar hastalıklarının tanı/tedavilerinin yapıldığı bölümdür. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Kardiyoloji bölümünde; EKG, efor testi, ekokardiyografi, tansiyon holter, ritim holter, transözefageal ekokardiyografi işlemleri alanlarında uzman hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde, geçici kalp pili, kalıcı kalp pili, koroner anjiyografi,  el bileğinden yapılan anjiyografiler, bacak damar anjiyografileri, karotis (şah damarı) anjiyografileri ve stentlemeleri başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Kardiyoloji Bölümü Tanı ve Tedavi Alanları

Kalbin en önemli görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp bazı nedenlerden dolayı vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşmaktadır. Kardiyoloji bölümü kalp yetmezliği başta olmak üzere;

 • Akut Koroner Sendromu
 • Akut Miyokardit
 • Anjina Pektoris
 • Aort Darlığı
 • Aort Yetmezliği
 • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
 • Atriyal Miksoma
 • Endokart Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • İskemik Kalp Hastalıkları
 • Kardiyak Aritmiler
 • Kardiyak Arrest
 • Kardiyak Tümörler
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Miyokart Infarktüsü
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Perikard Tamponadı
 • Perikardiyal Efüzyon
 • Primer Tümörler
 • Pulmoner Stenoz
 • Pulmoner Yetmezlik
 • Trisküspit Stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu

gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Kalp Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

 • Ekokardiyografi (Eko)
 • Transözefageal Ekokardiyografi (Tee)
 • Tansiyon Holter
 • 24 Saat Ritim Holter
 • Efor Testi (Stres Testi)
 • Koroner Anjiyografi, Bacak Damar Anjiyografisi, Karotis Anjiyografisi
 • Kalp Pili
 • Elektrofizyolojik İnceleme ve Ablasyon (Eps)

Kardiyoloji kliniğimizde kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin detaylı açıklamaları için https://bhtclinic.com.tr/saglik-rehberi/kalp-hastaliklarinda-hangi-tani-yontemleri-kullanilir/ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kalp Hastalıkları Belirtileri ve Şikayetleri

 • Göğüs Ağrısı (Anjina)
 • Nefes Darlığı (Dispne)
 • Ödem (PTÖ)
 • Bayılma (Senkop)
 • Çarpıntı (Aritmi)
 • Siyanoz (Morluk)
 • Çabuk Yorulma
 • Hipertansiyon

Kalp hastalıkları belirti ve şikayetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://bhtclinic.com.tr/saglik-rehberi/kalp-hastaliklari-belirtileri-ve-sikayetleri/ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kardiyoloji Hekimlerimiz