Kulak Burun Boğaz hastalıkları, tanı ve tedavi alanları:

Poliklinik muayenelerinde endoskopi ve mikroskobik yöntemlerden yararlanılan Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde bademcik, geniz eti, kulak tüpü, burun içi eğriliği, endoskopik sinüs cerrahisi gibi standart cerrahilerin yanı sıra, kulak zarı tamirine ve kronik orta kulak iltihaplarına yönelik ameliyatlar, ses hastalıklarına yönelik müdahaleler ve estetik burun ameliyatları da gerçekleştirilmektedir.

KBB Tanı ve Tedavi Alanları

 • Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları
 • Burun Tıkanıklığı (Septum Deviasyonu Ve Konka Hipertrofisi)
 • Rinoplasti (Estetik Burun Cerrahisi)
 • Kulak Estetiği
 • Burun Kanaması 
 • Kronik Sinüzit ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Alerjik Rinit
 • Orta Kulak İltihapları
 • Gözyaşı Bezi Tıkanıklıkları
 • Konuşma ve Ses Hastalıkları
 • Gastroözofajeal Reflü Hastalığı 
 • Baş Boyun Kanserleri
 • Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları
 • Horlama ve Uyku Apnesi
 • İşitme Kayıpları
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hekimlerimiz