BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Radyoloji Merkezi’nde düşük doz ile yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sağlayan, hasta dostu teknolojiler kullanılmaktadır. Böylece ek çekim ihtiyacı ortadan kalkmakta, hastalıkların erken tanısı mümkün olmakta ve cerrahi girişimlere duyulan ihtiyaç azalmaktadır. 

Tüm radyoloji teknolojilerimiz hakkında detaylı bilgi için:

Teknolojilerimiz
Radyoloji Hekimlerimiz