Romatoloji Bölümü’nde, inflamatuvar romatolojik hastalıkların (bağ doku hastalıkları, spondilartritler, vaskulitler, FMF, Behçet hastalığı, kristal artritler vs.) tanı ve ayırıcı tanısı yapılmaktadır. Yine bu hastalıkların klasik konvasyonel ve yeni hedefe yönelik tedavileri yapılmaktadır.