Üroloji kliniğimizde kadın, erkek ve çocuk hastalarımıza böbrek, idrar kanalı ve idrar torbası hastalıklarının tanı ve medikal ya da cerrahi tedavilerinde hizmet verilmektedir. Ayrıca erkek hastalarımızın prostat ve testis hastalıkları ve kısırlık, cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların da tedavileri yapılmaktadır.

Üroloji Tanı ve Tedavi Alanları

Üroloji Kliniğinde Tanı Yöntemleri

 • Laboratuar Tetkikleri
 • Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)
 • Üroflowmetri (İşeme Testi)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
 • Voiding sistoüretrografi
 • Ürodinami
 • Prostat Biyopsisi, Ultrason eşliğinde ve MR Füzyon (Genel Anestezi / Lokal Anestezi)

Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar? Üroloji Tedavi Alanları

 • Böbrek Hastalıkları (Böbrek Taşı, Nefrit, Böbrek Kistleri, Böbrek Tümörleri, Hipertansiyon, Akut Pyelonefrit,  Amiloidoz, Böbrek Atardamarında Daralma)
 • Mesane Hastalıkları ( Sistit , Mesane Kanseri , İdrar Kaçırma)
 • Prostat Hastalıkları ( İyi Huylu Büyüme (Bph), Prostat Enfeksiyonları, Prostat Kanseri )
 • Testis Hastalıkları (Testis Kanseri, İnmemiş Testis, Varikosel)
 • Erkek İnfertilitesi
 • Çocuk Ürolojisi
 • Kadın Ürolojisi
 • Laparoskopik Ve Endoskopik Ürolojik Cerrahi

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisinde çocuk boşaltım ve üreme organlarına ait doğumsal ya da daha sonra kazanılan  hastalıkların teşhis, tedavi ve takipleri yapılır

Kadın Ürolojisi

Kadın ürolojisinde idrar kaçırma, intersisiyel sistit, aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkmaları (sistosel, rektosel vb.), pelvik ağrı, cinsel disfonksiyon, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları enfeksiyonları gibi oldukça geniş bir yelpazedeki hastalıklar tedavi edilmektedir. Hastaların etkili bir şekilde tedavi edilirken en uygun şekilde rehabilite edilmeleri ve yaşam kalitelerinin arttırılması da hedeflenir.  Kadınlarda oldukça sık görülen stres tipte idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane sendromu özellikle yoğun olarak tedavi edilen hastalıklar arasındadır.

Laparoskopik ve Endoskopik Ürolojik Cerrahi

Üroloji, son 20 yıl içerisinde diğer tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi hızlı bir değişime uğramış ve geçmişte uygulanan açık cerrahi yöntemler büyük ölçüde terk edilerek endoskopik ya da laparoskopik tekniklere doğru yönelinmiştir.

Laparoskopik ve robotik ürolojik cerrahide karın duvarına yapılan yaklaşık 1cm’lik kesilerden karın içine doğru gönderilen kamera ve el aletleri yardımıyla açık cerrahide uygulanan tetkikler benzer prensiplere sadık kalınarak gerçekleştirilir. Robotik cerrahide el aletleri doğrudan değil, robot adı verilen sistem aracılığı ile işlemi yapan cerrah tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde böbrek için gerçekleştirilen ameliyatlarda (piyeloplasti, böbrek kisti çıkartılması, böbrek kanseri için tüm böbreğin ya da sadece tümörün alınması) genellikle laparoskopik yöntem uygulanırken özellikle prostat kanseri cerrahisinde robotik sistemler tercih edilmektedir.

Endoskopik/endoürolojik yöntemde ise doğal açıklık kullanılarak hedef dokuya/boşluğu ulaşılır. Ürolojide idrarın vücut dışına atıldığı yol tersten giderek kullanılmaktadır. Bu sayede üretra, mesane, üreterler ve böbreklere ulaşmak ve taş, tümör ve darlık gibi hastalıkların hem tanısını koymak hem de tedavilerini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Üroloji Hekimlerimiz